CHỊ NGUYỄN THỊ THANH LOAN (Lương sơn – Hòa Bình) chia sẻ quá trình 20 ngày uống Noãn Vị Ẩm

Trước kia được một anh bạn giới thiệu Noãn Vị Ẩm, sử dụng một thời gian thì thấy triệu chứng nó giảm hẳn, như là cứ buổi chiều thì mình đau thì bây giờ thấy không đau tức gì cả, thấy hiệu quả hẳn

Chat face
098.895.2525